Crkva sv. Florijana
2001. Godina
AKVAREL
400 mm X 500 mm