BORBA PJETLOVA
2010. Godina
ULJE / KUDELJA
540 mm X 410 mm - 2 slike