ŽIVOTOPIS

Jurica Varga rođen 1950. godine u Varaždinu gdje živi i radi. Slikanjem se bavi od 1968. godine, a osnove o slikarstvu stječe kod likovnog pedagoga i slikara g. Đure Mihinjača. Do sada je izlagao 90-tak puta u izloženim prostorima Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Njemačke. Organizator je i sudionik mnogih kolonija, galerija i stvaraonica. Djeluje i radi u KUD SLOBODA VIS Varaždin u sekciji udruženih stvaralaca SULS-a u kojoj već petnaest godina obavlja funkciju tajnika. U proteklih trideset godina Jurica Varga prolazi kroz nekoliko faza, od zaokupljenosti temom vezane za varaždinske bajere, pejzaže uz Dravu, vedute gradova, mrtve prirode, animalni ciklus te lica klaunova i ciklus posvećen biblijskim temema, nadalje oslikavanje uskrsnih jaja, organizacija hapeninga vezano uz taj način likovnog izražavanja na oblim podlogama.
Godine 1999. promoviran je u "Dvorskog slikara" dvorca Maruševca.

CURRICULUM VITAE

Jurica Varga was born in Varazdin in 1950. He lives and works in Varazdin. He began to paint in 1968 under his art teacher, the painter Duro Mihinjac. His works were exhibited in 90-odd exhibitions in Croatia, Slovenia, Hungary, and Germany. Mr Varga has organized and participated in many painters' colonies, exhibitions, and workshops. Mr Varga is an active member of the KUD SLOBODA VIS Varazdin, a cultural amateur association. Mr Varga has been its secretary for fifteen years. In the last thirty years Jurica Varga has produced several phases of his work. He began by painting the river waters and fishing ponds around Varazdin, the landscapes of the Drava River, and moved on to capturing impressions of Varazdin, still life, animals, and the faces of clowns. His other works include themes from the Bible, painted Easter eggs, and happenings related to painting on curved surfaces.

 

KRITIČKI OSVRT

Nakon 30 godina plodnog rada, sto reći o slikaru Jurici Varga, kada je već mnogo toga rečeno. Neminovno je da se ponekad nehotice ponavlja izrečeno ali Jurica iz dana u dan stiče nove poklonike, a i sam autor otkriva stvari o sebi koje nisu poznate. Nikad u potpunosti nismo u mogućnosti upoznati jednog slikara, a da nas on ne iznenadi nečim novim. Jurica Varga je čovjek prirode, zaijubljenik u ljepotu koju nastoji potezorn kista prenjeti na platno s namjerom da zaustavi posjetitelja i podijeli s njim doživijeno. Osjećaj za atmosferu koja nastaje u njegovim pejzažima uz Dravu, lako se raspoznaje u igri boja kojim je razigrano nebo uronilo u prozračne vode, do laganog povjetarca što šumi u krošnji drveća ili pak lelujavoj travi. Njegove su vode gipke i meke, podatne i transparentne a obale sipke kod nanosa šljunka, dok su čvrste u dijelovima obraslim travorn i visokirn raslinjem. Dio slikarstva odnosi se na mrtvu prirodu gdje dolazi do izražaja njegova potreba da analizira svojstva od kojih su sacinjeni predmeti što ih slika. Jedan je od rijetkih slikara koji se upustio u "portretiranje" životinja. Upotrijebivši riječ portretiranje pri tome se misli ne samo naslikati psa, mačku, konja ili pijetla, već poznavajući životinju, iznosi karakteristično ponašanje određene životinje. Osim samog izgleda kao da žeii posjetitelju ispred slike predočiti tvrdoglavost, umiljatost ili pak gordost pojedine životinje, kao da ulazi u samu psihu iste sa željom da što vjernije prenese na platno kroz pogled, kretanje, oblik tijela - poze. Jedan od cikiusa po koiem je Jurica prepoznatijiv su vedute gradova. Ne treba posebno istači što ga je u taj ciklus privuklo. Svaki grad obiluje svojom ljepotom kojom pljeni pozornost umjetnika i potiče ga na stvaranje. Tako inspiriran detaljima umjetničkom dotjeranošću ovjekovječuje pojedinosti za sječanje generacijama. U ovoj širokoj paleti boja i raznovrsnosti ponuđenog, posjetitelj je pozvan da za trenutak zastane i promotri sve ono što mu ovime slikar i čovjek Jurica Varga daruje u obliku svog stvaralačkog opusa.

Zlatko Baranašić

A CRITICAL ESSAY

After thrity years of hard work, what can I say about Jurica Varga? Much has already been said about him. It is hard to avoid saying something that has already been said before. Jurica Varga continues to attract new admirers of his painting by discovering some things about himself which have remained unknown so far. We shall never know a painter completely; there is always something new which surprises us. Jurica Varga is a man of nature. He is in love with the beauty which he tries to fix on canvas in order to halt the spectator and share the experience with him. The feeling for the landscapes of the Drava river in his paintings can be easily recognized in the play of the colours causing the lavishly painted sky to dip into airy waters, in a mild breeze murmuring in the crowns of the trees, or in swaying grass. His waters are easy going and soft, serving and transparent. The river banks are loose with gravel sediments, and compact where covered by grass and high shrubs. Some works are still lives, discovering his need to analyse the features the painted objects are made of. He is one among very few painters who has dared to "portray" animals. When I say portray, I do not only think of painting a dog, cat, horse, or a rooster. Rather, by knowing the animal, he is able to express its characteristic behaviour. What he tries to convey to a viewer is not only the very image of an animal but its stubbornness, sweetness, or its pride. He seems to be penetrating the very psyche of an animal in his desire to convey its view, movements, shape, and postures on the canvas. One of his most distinguished cycle is town images. We need not say what he has been attracted by in this respect. Each place has a lot of beautiful things to attract the attention of a painter and inspire creation in him. Inspired by details, he immortalizes them for later generations by his artistic purity. Within this broad spectrum of colours and diverse images, the viewer is compelled to reflect for a moment on all that Jurica Varga has to present to him within his artistic oeuvre as an artist and a man.

Zlatko Baranasic