ZIMA KOD PRELOŠKE DRAVE
2003. Godina
ULJE NA PLATNU
600 mm X 500 mm